Industrifokus - Höstens nätverksträffar
Har du svårt att få tag i kompetent personal?

Den 28:e september kl. 17:00 håller vi på TRIVAB en informationskväll med Employer Branding som tema. ”Employer Branding” eller arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden på ren svenska.  I dagens samhälle är det svårt att få tag i personal med rätt kompetens och framförallt rätt attityd och det är ännu svårare för oss på landsbygden. Anna Dyhre är en extremt energisk och engagerande föreläsare som föreläser om hur man skapar en attraktiv arbetsplats för att locka fler sökande till sitt företag. Genom att vara medveten om vilka faktorer som lockar eftertraktad arbetskraft kan ditt företag öka chansen till lyckade rekryteringar. Att vara en attraktiv arbetsplats är inte något som enbart ligger på ledningsnivå utan även i hur de befintliga anställda agerar utåt, därför rekommenderar TRIVAB att man anmäler flera deltagare både från ledning och medarbetare, ju fler som är medvetna desto bättre blir resultatet. För den som vill läsa mer om Anna så finns här en länk till hennes hemsida: www.annadyhre.se.

Kostnad: 50:- / person för anslutna företag och 200:-/ person för övriga. Plats: Östra Frölunda Medborgarhus TRIVAB bjuder på enklare tilltugg under kvällen Anmälan er snarast för att säkra er plats till tommy@trivab.se, dock senast den 14/9

 
 IUC
Har du utvecklingsprojekt som du inte riktigt vet hur du skall finansiera? Informationskväll - Offentliga stöd, torsdagen den 26:e oktober kl. 18:30

IUC – Industriellt Utvecklings Center IUC Sjuhärad är ett lokalt företag med syftet att hjälpa lokala företag i diverse utvecklingsfrågor.

IUC kommer till Älvsereds bygdegård och informerar om de olika områden de verkar i ”Kompetens – Innovation – Effektivisering” där det största fokuset kommer att ligga på Offentliga stöd. IUC hjälper industrin att söka offentliga stöd, där det finns mer pengar att hämta än vad många tror.

Kostnad: Gratis för anslutna företag  Plats: Älvsereds bygdegård TRIVAB bjuder på enklare tilltugg under kvällen Anmäl dig till tommy@trivab.se, senast den 12/10

Turistbroschyr13528702_10207706502678905_3960607763443433405_n

"Upptäck Trivselbygden" finns hos turistbyråer, bygdens butiker och hos de olika besöksmålen.

Turistbroschyren för Trivselbygden gäller även för 2017. Välkommen att besöka företag, besöksmål, kyrkor, butiker mm.

Välkommen att uppleva Trivselbygden - en bra bit av Västergötland