Här kommer information i korthet från styrelsen  till er om vad som TRIVAB har arbetat med och vad för projekt som är aktuella i Trivselbygden.

TRIVAB hälsar nya företag välkomna till bygden. Några har startat och några förbereder ett öppnande.

Karles kamin och smide har flyttat från Fridhemsberg och öppnade i Överlida den 22 oktober med ett välbesökt Öppet Hus.

Älvsereds affär har öppnat och är enligt ägarna nöjda med starten.

Lida Livsmedel med inriktning på catering och restaurangverksamhet planerar att öppna i slutet på november i Överlida.

Macken i Överlida lades ned, men det pågår nu ett projekt att starta upp en ny mack utmed väg 154 i Överlida som kommer att starta i början av 2017.

Servicepunkt i Mårdaklevs g:a affär är på gång. Konceptet bygger på att ha många små ekonomiska ben att stå på, kopplat till service som är gångbar på orten. I Mårdaklevs fall så finns redan en frisör med en stabil kundkrets. Frisörskan och tre andra personer tänker bygga ut verksamheten med en "kiosk/7eleven" del som innefattar café, apotek och paketutlämning samt starta upp bensinmacken igen. Förutom detta så blir det en western saloon för event/café kopplat till det en turistinformation.

TRIVAB diskuterar och samarbetar med kommunen, inom näringsliv och skola

Industrimark och tomter har varit frågor som TRIVAB drivit mot de tre kommunerna under lång tid. Nu har Svenljunga kommun responderat och ett möte har hållits i Östra Frölunda den 18/10 för att lyssna av företagare och byalag i samhällena.

Svenljunga kommuns båda kommunalråd har också varit ute på besök bland vissa företag i södra delen av kommunen för att bilda sig en uppfattning om kommundelen. Vidare har kommunens planansvarige varit och tittat på bland annat möjligheterna till industrimark i Högvad.

Klart är att Svenljunga kommun kommer att avverka skog, på och runt industrimark som ligger bredvid Claessons Engenering AB utmed väg 154 i Mjöbäck. Man kommer också att marknadsföra området.

 

PRAO återinförs i Svenljunga kommun med preliminär start under vårterminen 2017. Fler skolor är intresserade att även starta upp prao.

Samarbete för att starta byggprogram i Mjöbäck fortgår. Trivselbygdsutvecklare Tommy Stensson tillsammans med byggföretagen, representanter från skolan i Mark och Svenljunga har träffats och planerat. Nu pågår en beslutsprocess.

Hotell och camping

Överlida Hotell, Grynings verksamhet kommer troligtvis att avvecklas och Trivab kommer att samverka för att man skall kunna hitta en ny ägare med inriktning i första hand mot hotell och restaurang.

Holsljunga Camping har fått ny ägare.

Överlida Camping var nominerade till Årets Profil Turism Svenljunga & Tranemo och vid prisutdelningen i Tranemo den 18 november gick priset till Hofsnäs Herrgård. Vi gratulerar Överlida Camping till en väl värd hedersam placering