INFORMATIONSBREV TILL ANSLUTNA FÖRETAG JUNI 2017

 

Sommaren står för dörren och TRIVAB skickar här lite information om vad som är på gång, företagsinformation och andra aktuella frågor.

Inspirationskväll 28 september ”Employer Branding”

Temat för kvällen är ”Employer Branding”, vilket kan översättas till hur man är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Det är verkligen något som borde ligga i allas intresse. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för alla men extra viktigt för oss på landsbygden då vi måste locka hit arbetskraft från de större samhällena. Att vara en attraktiv arbetsgivare ligger inte i som många tror bara på arbetsgivaren utan även på hur all personal beter sig och vad de pratar om på fritiden med släkt och vänner. Kan man sprida ett gott rykte via personalen så är det den absolut bästa marknadsföringen man kan få.

Föreläsaren Anna Dyhre tar upp allt detta samt mycket, mycket mer under sin föreläsning. Hon är en energisk person som föreläser med massor av energi och en stor portion komik. Om det är någon föreläsning du skall gå på i livet så är det denna!

TRIVAB:s rekommendation är att du anmäler flera medarbetare och arbetsledare till föreläsningen för att sprida informationen och entusiasmen på fler personer och framför allt utanför ledningen.

För den som vill läsa mer om Anna så finns här en länk till hennes hemsida: www.annadyhre.se. TRIVAB kommer att ta ut en mindre avgift per deltagare, mer information kommer.

Boka torsdag 28 september från kl 17 redan nu! Plats: Östra Frölunda medborgarhus

Anmälan till tommy@trivab.se

 

Upptäck Trivselbygden

Broschyren ”Upptäck Trivselbygden” finns även i år att hämta på besöksmål, i butiker och affärer. Passa på att göra utflykter i vår vackra bygd och tipsa vänner och bekanta om Trivselbygden.

 

 

TRIVAB har under våren genom Trivselbygdsutvecklare Tommy Stensson

-arbetat för att förbättra bussförbindelser sträckan Svenljunga – Ullared.

-jobbat för att det till hösten kommer att finnas några bygglärlingsplatser med placering i Mjöbäck.  Elever ska få en stor del av sin utbildning förlagd till hustillverkare i Mjöbäck.

-träffat företagare och diskuterat utvecklingsmöjligheter för servicebutiker, campingplatser mm

-haft kontakter för att förbättra möjligheter till bostadsbyggande inom Trivselbygden

 

 

 

FRUKT (Framtidens Rekrytering, för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans) - Näringsliv och skola i Svenljunga och Tranemo är ett Leader-projekt där du som är företagare inom Svenljunga kommun kan anmäla ditt intresse att delta genom att skicka en avsiktsförklaring, se bilaga, till Fredrik Dahl, Svenljunga kommun.

 

Nya anslutna företag till TRIVAB under våren – välkomna!

Bråtås Skog, Mårdaklev

Holsljunga Camping, Holsljunga

Elmelids måleri AB, Öxabäck

Öxalids bygg AB, Överlida

Sjögårds Jord och Skog, Holsljunga

Kvarnelinds Gräv AB, Överlida

Karl-Erik Bergs Skogsentreprenad AB, Östra Frölunda

Mjöbäcks Glas AB, Mjöbäck

Broholmens Gård, Håcksvik

 

Här kommer några presentationer av anslutna företag tillika TRIVAB-ägare

OVEDA

Omsättning: Ca 15 milj kr

Anställda: 12 st

Företaget har CNC svarvar och fräsar. Oveda har mycket att göra och legotillverkar delar och komponenter. Företaget håller också på med skärande bearbetning samt lite svetsarbeten. Oveda har inga ambitioner att växa mer för tillfället. Företaget finns i Holsljunga.

ÖVERLIDA EL

Överlida El är ett väl etablerat företag som funnits sedan 1976 och har idag 9 anställda (8 montörer och en kontorsanställd). Företaget omsätter ca 10 milj kr.

Företaget utför allt inom el och arbetar i hela västra Sverige. Servicejobb och jobb på företag och privatpersoner utförs främst i Trivselbygden.

Överlida El ser positivt på framtiden trots branden i somras. De hoppas snart kunna bygga upp nya lokaler.

SYNVILLAN

Företaget har 5 anställda inklusive de två ägarna och omsätter ca 10 milj kr.  Synvillan arbetar både mot företag och privatpersoner. Just nu arbetar man mot Västkuststugan och har ett projekt på 13 villor som skall byggas i Onsala. Företaget arbetar mest utanför Trivselbygden men har även arbeten inom vår bygd. När företaget håller i hela byggprojektet så tas oftast andra företag in från Trivselbygden som t ex el, VVS, markentreprenörer etc. Företaget kan tänka sig att växa ytterligare på sikt under förutsättning att man får tag på rätt personal.

 

TRIVAB:S SYFTE

TRIVAB finns till för dig som företagare i Trivselbygden. Aktiebolaget ägs av Mjöbäcks sparbanks Stiftelse för utveckling i Trivselbygden samt 24 företag i bygden. TRIVAB har en Trivselbygdsutvecklare, Tommy Stensson, som hjälper ditt företag med ex myndighetskontakter, diskutera företagsutveckling och är kontaktperson mot Falkenberg, Mark och Svenljunga kommuners näringslivssekreterare. Näringslivet kan genom TRIVAB få ett stärkt samarbete då nätverksträffar arrangeras med olika tema. Kontakter med skolor, både kring PRAO, APL (praktik) och studiebesök är också en viktig del av TRIVAB:s arbete med tanke på framtida arbetskraftsförsörjning.

 

BOLAGSSTÄMMAN 2017

På bolagsstämman i mars valdes ny styrelse för TRIVAB. Jörgen Arvidsson, Mjöbäck hade avböjt omval. TRIVAB tackar honom för de insatser han gjort under TRIVAB:s första år. Valberedningen föreslog som ny ledamot Andreas Björklund, Östra Frölunda och omval på övriga ledamöter. Bolagsstämman beslöt enligt valberedningens förslag.

 

 

Nätverksträffar

I mars anordnade TRIVAB en nätverksträff med tema turism. 30-talet företrädare för företag inom turist- och besöksnäringen deltog och fick med sig bra tips på samverkan och marknadsföring.

 

I april anordnade TRIVAB en nätverksträff där Ski World Cup presenterade hur skidtävlingarna i Ulricehamn organiserades. Föreläsaren förmedlade att genom samverkan och planering så kan stora arrangemang genomföras på mindre orter. Vad kan planeras i Trivselbygden?

 

 

Styrelsen för TRIVAB önskar alla anslutna företag en trevlig sommar!

 

Christer Everås, Överlida, ordförande                                        

Kristoffer Arvidsson, Öxabäck, vice ordförande

Lena Ferm Hansson, Älekulla, sekreterare                                

Marita Bengtsson, Älvsered

Stefan Ström, Kalv                                                                             

Andreas Björklund, Östra Frölunda

 

 

 

 

 

 

Turistbroschyr13528702_10207706502678905_3960607763443433405_n

"Upptäck Trivselbygden" finns hos turistbyråer, bygdens butiker och hos de olika besöksmålen.

Turistbroschyren för Trivselbygden gäller även för 2017. Välkommen att besöka företag, besöksmål, kyrkor, butiker mm.

Välkommen att uppleva Trivselbygden - en bra bit av Västergötland