• TRIVAB & Trivselbygden
  • Varför TRIVAB?
  • Vi arbetar på TRIVAB
  • Styrelsen
  • Våra ägare
  • Sponsorer

 

Trivselbygden

Trivselbygden <--> TRIVAB

Trivselbygdens drygt 10-åriga samarbete har medfört att de tio Byalagen kommit varandra närmare. Kommunikationen mellan byarna har ökat väsentligt och man kan driva gemensamma frågor på ett bättre sätt.

År 2013 togs ytterligare ett steg för samarbete och på initiativ av Mjöbäcks Sparbanks styrelse har Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB, bildats. Syftet med denna satsning är att utveckla näringslivet i Trivselbygden. Ett välmående näringsliv skapar bättre förutsättning för att leva och bo här, samt att upprätthålla kommunal service och kommunikation.

Trivab har en anställd tjänsteman. Bo Ehn, Holsljunga var anställd 2013-14 som Trivabs förste Trivselbygdsutvecklare. Från 1 februari 2015 är Tommy Stensson, Håcksvik anställd på 50%.

TRIVAB:s uppdrag är …

Att verka för en positiv utveckling av näringslivet i Trivselbygden med fokus på små och medelstora företag.

Att du som företagare skall ha någon att vända dig till för att få råd, dryfta ett problem eller skapa en kontakt.

Att skapa ett nätverk mellan företagen i Trivselbygden.

Att verka för en hållbar utveckling inom energi, miljö och kommunikation.

Att bidra med kunskaps- och kompetensutveckling.


 

© www.trivab.se 2013-

Varför TRIVAB?

Ensam är stark säger ordspråket, vilket kanske stämmer ibland. Men genom att samarbeta uppnår man betydligt bättre resultat både på kort och lång sikt.

Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB har tillkommit i syfte att stärka samarbetet och för att stötta och utveckla näringslivet inom Trivselbygden. Företagsamheten är det starkaste fundamentet i ett samhälle och är en förutsättning för att befolkningen skall kunna leva och bo där. I förlängningen är det också en förutsättning för att kunna upprätthålla kommunal service och kommunikationer.

Vår förhoppning är också att med tiden stärka Trivselbygden som varumärke. Att få fler att upptäcka vår vackra bygd och därigenom få en positiv utveckling vad gäller befolkningsunderlaget.
 

© www.trivab.se 2013-

Vi arbetar på TRIVAB

Tommy Stensson
Trivselbygdsutvecklare
tommy@trivab.se
Telefon 070 - 384 4257 eller 0325 - 52151

Jag arbetar för att knyta fler kontakter mellan företag i Trivselbygden och skolor som bygdens ungdomar går på. Ett viktigt uppdrag för trivselbygdsutvecklaren är att kunna få bygdens invånare att se möjligheter och våga satsa på dessa.

Välkommen att höra av dig!
 
Eva Johansson
Trivselbygdsutvecklare
eva@trivab.se
Telefon 070 - 2273 085

Ta gärna kontakt med Eva om du har frågor kring turism och landsbygdsutveckling. Eva ansvarar också för TRIVAB:s kontakt med Byalagen i Trivselbygden.

Välkommen att höra av dig!


 © www.trivab.se 2013-

Styrelsen för TRIVAB

Styrelsen i TRIVAB, kommer i huvudsak från näringslivet i Trivselbygden.

Ordförande

Christer Everås
Överlida
christer@trivab.se
072 - 744 4053

Sekreterare

Lena Ferm Hansson

Älekulla
lena@trivab.se
073 - 802 3031
Kristoffer Arvidsson
Öxabäck
kristoffer@trivab.se
070 - 615 9559
Stefan Ström
Kalv
stefan@trivab.se
070 - 529 3369
Jörgen Arvidsson
Mjöbäck
jorgen@trivab.se
070 - 659 4948
Marita Bengtsson
Älvsered
marita@trivab.se
073 - 500 6263© www.trivab.se 2013-

Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB:s ägare är:


Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden (majoritetsägare)

AJAB Smide AB

Monica & Anders Handel AB

Wästgöta Plast AB

Arvidssons Snickeri Mjöbäck AB

Oveda Teknik AB

Älvsereds Lantmän e. för.

Borohus AB

Påarps-Gård AB

Älvsereds Logistik AB

Kalvsjöholmsbolaget AB

Snickeri AB Special

Östra Frölunda Pallindustri

Linje- och Kabelutrustning i Överlida AB

Svansjö Företagstjänst AB

Överlida El AB

Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

Synvillan AB

Överlida Grus & Transport AB

Mjöbäcks Entreprenad AB

AB Team Wood Scandinavia AB

Överlida Plåtslageri AB

Mjöbäcks Plattsättning AB

VästkustStugan AB

 

     
     


© www.trivab.se 2013-

Vill du vara med och sponsra TRIVAB:s verksamhet?

Hela idén med TRIVAB är att vi skall finnas som en resurs för alla näringsidkare i Trivselbygden. Man skall, på ett enkelt sätt, kunna få hjälp med frågor och problem av varierande karaktär och storlek genom att vara ansluten.

TRIVABS:s verksamhet kostar pengar och vår verksamhet är beroende av att intäkter och utgifter är i balans. Med större resurser kan vi bidra med mera verksamhet. Vi välkomnar därför alla sponsringsbidrag vi kan få. Det kommer oavkortat att gynna näringslivet i Trivselbygden.

 

Om du vill vara med och sponsra TRIVAB:s verksamhet, kontakta någon i styrelsen.

 

Våra sponsorer i nuläget är:

Furulids Snickeri & Åkeri AB
© www.trivab.se 2013-