- I förra  greps två personer utanför Willys i Tranemo. De är misstänka för att ha lurat äldre personer genom att utge sig för att vara döva.  Igår hade Svenljunga besök av två kvinnor med samma modus. Vi har återkommande haft liknande ärenden runt om i regionen över tid. Kan vara värt att vara lite uppmärksamma på runt om i våra respektive kommuner. 

-  Det verkar även som om det finns en del falska 500-kr sedlar i omlopp och även det är ngt att vara uppmärksam på. 

 

 

Informationsbrev till anslutna företag med anledning av insatser till näringsliv i samband med Coronapandemin

 

För många företag innebär pågående pandemi en besvärlig situation. Det har presenterats olika stödinsatser från regering och riksdag som är riktade till näringslivet och kanske just ditt företag har möjlighet/behov av att få ta del av stöd. Även kommuner har tagit initiativ till åtgärder för att underlätta för företag.

Det finns företag som har permitterat anställda och det finns andra som har stort behov av att få tag i ny personal. De olika branscherna om verkar i Trivselbygden har drabbats på olika sätt. Trivselbygdens företag tillhör olika kommuner och län och möjligheten till stöd kan se olika ut beroende på företagets geografiska plats.

TRIVAB har gjort en sammanställning på företag och organisationer dit du kan vända dig med dina frågor kring korttidspermitteringar, arbetsgivaravgifter, skattedeklarationer. Självklart kan du också vända dig med förtroende till din revisor.

  • ALMI
  • Tillväxtverket
  • Svenskt näringsliv
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Föreningen Företagarna
  • Falkenbergs Näringsliv

 

  • Falkenbergs kommun har samlat information till företagare i nedanstående länk:

https://kommun.falkenberg.se/kommun/kriserochsamhallsstorningar/informationmedanledningavcoronavirusetochsjukdomencovid19/informationomcoronavirusettilldigsomarforetagare.4.3a0614f9170e7dfb1569d1a.html

 

 

  • För företag som har sitt säte i Mark eller Svenljunga kan använda sig av en företagsjour som Sjuhärads kommunalförbund har inrättat. Du hittar mer information på borasregionen.se/foretagsjouren

 

  • Svenljunga kommun vill kunna hjälpa till med utbildning och kompetensförsörjning. Näringslivsstrategen har varit delaktig i att ta fram en enkät för att få fram behov. Om du redan fått enkätadressen från annan avsändare behöver du inte svara igen.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=0a55b7181997