2017-12-17
Informationsbrev till TRIVAB:s ägare och anslutna företag

Nu är det snart dags att summera året och kan kort sammanfattas med: Ett Positivt 2017 för de flesta av Trivselbygdens företag. Givetvis påverkar en stark konjunktur men det är duktiga och drivna företagare och anställda som lägger grunden till framgång.

TRIVAB har under året arbetat med olika typer av företagsfrågor, ex industriområdet i Mjöbäck vid 154:an. Nätverksträffar med olika tema har genomförts. En utbildningskväll under hösten handlade om rekrytering av personal med rätt kompetens. Det är idag brist på personal i flera branscher och det är viktigt att vi kan erbjuda attraktiva arbetsplatser och arbetsuppgifter. Detta genererar möjligheter för ungdomar att bosätta sig och arbeta hos något företag i Trivselbygden.
Marks Gymnasieskolas lärlingsprogram för bygg- och anläggning i Mjöbäck är igång och fått en bra start.
PRAO har genomförts under två veckor i höst med elever från Svenljunga. TRIVAB arbetar även för att Mark/Örbyskolan och Falkenberg/Apelskolan, Ullared skall starta upp PRAO.
Turistföretagen har i stort haft ett bra år även om sommarvädret har varit ”lite ostadigt”. Det är viktigt med flera alternativ av aktiviteter och möjlighet att erbjuda en fin natur mm. Givetvis har vi till en viss del draghjälp av Gekås och turister som väljer boende mm i Trivselbygden. TRIVAB har inlett ett samarbete med Destination Ullared för att utveckla besöksnäringen.
Pris som Årets uppstickare vid företagarnas Markshow i november gick till Spjuths skog- och marktjänst, Öxabäck.
Vid företagarnas Nextevent 2017 i Kind var Västkuststugan nominerad i kategorin Årets företag. TRIVAB:s styrelse gratulerar till utnämningarna.
Axplock från TRIVAB:s verksamhet 2017
Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB Besök gärna vår hemsida, www.trivab.se, gilla TRIVAB på

TRIVAB kan notera att flera av de mindre länsvägarna i Trivselbygden har upprustats under de senaste åren. En bra infrastruktur är viktig för företagarna och människorna som dagligen förflyttar sig i och genom bygden.
En ny mack har öppnats i Överlida där Överlida Grus och Transport äger och driver drivmedelsförsäljningen.
TRIVAB har ökat antalet anslutna företag under året och är just nu 124 företag i olika storlek och representerar en rad olika branscher.

Överlida El kommer att påbörja uppförandet av en ny industrifastighet på samma plats som den ”gamla”, beräknad start våren 2018.
Marks kommun har anställt två näringslivsutvecklare. De är bra samarbetspartners till TRIVAB för att främja företagsutvecklingen i Älekulla och Öxabäck.
Överlida Hotell har ny ägare och vi ser med spänning fram emot när nyöppningen sker i januari 2018.

Ett intressant, nystartat projekt är Gräne Gruva där det finns en plan för fortsatt upprustning och utveckling av området som kommer att bli ett intressant och spännande turist- och utflyktsmål.
Trivselbygdens Turistbroschyr kommer att uppdateras vilket TRIVAB arbetar tillsammans med turistföretagen och byalag.

Gräne Gruva Foto, Tommy Lundberg

Överlida Camping och Stugby fortsätter att utveckla anläggningen och bygger nu en ny servicebyggnad.

Vi blickar mot 2018
Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB Besök gärna vår hemsida, www.trivab.se, gilla TRIVAB på

TRIVAB arbetar i samarbete med kommun, skola och företag för fler gymnasieutbildningar med lärlingsprogram förlagda till företag likt bygg- anläggningsprogrammet som startade hösten 2017.

Sist men inte minst är den pågående diskussionen om skolor som starkt engagerat flera av oss i Trivselbygden. Byalag med flera har varit mycket aktiva i denna fråga och lagt mycket kraft och energi för att påverka beslutsfattare inför beslut som är långsiktigt så att bygdens barn och anställda inom skola får både arbetsro och framtidstro. För att ett samhälle skall fungera och utvecklas positivt krävs det att samtliga delar finns och fungerar vilket ger en välmående skola, bra service, stabila företag samt satsningar på bostadsbyggande mm vilket i sin tur gör det attraktivt att bosätta sig och driva företag i Trivselbygden!

Vår Trivselbygdsutvecklare Tommy Stensson står till tjänst för er som är ägare och anslutna företag och bistår med hjälp i diverse frågor. Du når Tommy via epost tommy@trivab.se eller mobil 0703844257.

TRIVAB önskar Er en Trivsam Fröjdefull Jul och ett Framgångsrikt 2018!

Från vänster Tommy Stensson, Trivselbygdsutvecklare, Kristoffer Arvidsson, vice ordförande, Lena Ferm Hansson, sekreterare, Marita Bengtsson, ledamot, Stefan Ström ledamot och Christer Everås, ordförande. Andreas Björklund, ledamot saknas på bilden