Plats:Träffen anordnas i Östra Frölunda hos Lennströms. Samling vid Östra Frölunda Pallindustri, Krokstorp 2.

Tid: Söndag 4 november med start kl 10 och avslutning kl 15.00

Program: Kl 10.30 + 13.30 Skogsstyrelsen informerar om drönartekniken och demo av drönare

Kl 12.30 Skogsstyrelsen informerar

Kl 11.30 TRIVAB berättar om förslaget kring utökade vandrings- och cykelleder i Trivselbygden

Demonstrationshägn av Svenska viltstängel i Trä AB

Öxabäckskött serverar hamburgare

Välkomna med er anmälan senast 26 oktober till

tommysten@trivab.se, 070-3844257 eller Christer@trivab.se, 0727444053