Bolagsstämma

TRIVAB har haft bolagsstämma den 7 mars. Christer Everås omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är Kristoffer Arvidsson, Daniel Claesson, Andreas Björklund, Lena Ferm Hansson (omval) samt nyval av Johan Aronsson och Helena Hafstrand.