Nätverksträff på Överlida El

TRIVAB har besökt Överlida El. En välbesökt nätverksträff ordnades 7 mars. Daniel Frisell Larsson visade runt i de nya lokalerna där även Överlida Plåt hyr en del av byggnaden för sin verksamhet. Information om solenergi och solpaneler  gavs också på nätverksträffen.