Gruvans dag vid Gräne Gruva

4 augusti kommer gruvans dag att arrangeras vid Gräne Gruva, Holsljunga. Programpunkter från kl 09.30 till 16. Invigning av vandringsled etapp 2, industrihistoria, musik, korv med bröd, kaffe och kaka.