Tillgång på bostäder inom Trivselbygden

Mjöbäcks sparbanks stiftelse för utveckling inom Trivselbygden vill veta mer om näringslivets syn på bostadsfrågan. Är bristen på hyreslägenheter ett hinder för kompetensförsörjning? Anslutna företag till TRIVAB kommer att få en enkät med några frågor.