Informationsmöte i Älekulla

Nya lägenheter i Älekulla?

Möte i Älekulla bygdegård 20 januari kl 19.00.

Information kring planerna att bygga nya lägenheter i byn av Mjöbäcks sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden samt utvecklingsgruppen i Älekulla bygdegårdsförening- byalag.  Representant från Marks kommun finns på plats. Mjöbäcks  sparbank medverkar kring bankinformation.

Möjlighet att göra en intresseanmälan för lägenhet under kvällen.

Alla i Trivselbygden är välkomna för att ta del av informationen som ges då byggnation av lägenheter kan ske på fler orter.

Vi bjuder på kaffe och kaka.