Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på TRIVAB!
Kontakta

Christer Everås, Överlida 

som också är ordförande i TRIVAB när du har frågor som rör näringliv, praktikplatser mm

Mobil 0727444053

christer@trivab.se

 

 

 

 

 

Fakturaadress

TRIVAB
c/o Svansjö Företagstjänst   Överlidavägen 5 51195 ÖXABÄCK

 

Trivselbygdsutvecklare

Jenny Magnusson

Mobil 0705689930

e-post jenny@trivab.se

är för närvarande föräldraledig