Starta företag

Har du funderingar på att starta ett eget företag? Då kan du vända dig till oss på TRIVAB för att få inledande rådgivning och hjälp hur du ska gå vidare.

Via den här sidan kan du hitta information som du kan ha nytta av för att utveckla din affärsidé och få hjälp med finansiering.

Det finns också mycket att hämta på Internet bl a hos Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket.

Finansiering via Mjöbäcks Sparbank

Finansiering från Almi Företagspartner Väst

Nyföretagarcentrum

Stöd till innovationer

Tillväxtverket

Företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen