Att växa och expandera

För dig som har planer på att växa och expandera finns möjlighet att utnyttja det nätverk vi har inom Trivselbygden.

Vi håller just på med en kartläggning av lokaler som finns tillgängliga. Ta kontakt med TRIVAB så hjälper vi dig med tips.

Om du skall bygga dina egna ändamålsenliga lokaler finns lokala entreprenörer inom alla tänkbara områden som bara väntar på att få hjälpa dig. Sök bland lokala företag här.

Vår lokala bank, Mjöbäcks Sparbank, värdesätter att du satsar i bygden och hjälper dig med alla banktjänster du som företagare behöver.

Annan finansiering och stöd

Du kan på olika sätt få hjälp med att finansiera expansion och utveckling i ditt företag eller hjälp med att utveckla en ny affärsidé eller innovation.
Här hittar du mer information om respektive stöd!

Finansiering via Mjöbäcks Sparbank

Finansiering från Almi Företagspartner Väst

Rådgivning från Almi

Tillväxtverket

Företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen