Resurspool

Välkommen till TRIVAB Resurspool

I ett företag kan det ibland fattas resurser/arbetskraft eller kanske bli ett tillfälligt överskott. TRIVAB är en förmedlare av sådana resurser.
Anmäl såväl överskott som underskott i personalstyrkan.

Hör av dig direkt till, Tommy Stensson på telefon 070 - 3844 257
eller till TRIVAB tommy@trivab.se