Varför TRIVAB

Ensam är stark säger ordspråket, vilket kanske stämmer ibland. Men genom att samarbeta uppnår man betydligt bättre resultat både på kort och lång sikt.

samarbete
samarbete

Trivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB har tillkommit i syfte att stärka samarbetet och för att stötta och utveckla näringslivet inom Trivselbygden. Företagsamheten är det starkaste fundamentet i ett samhälle och är en förutsättning för att befolkningen skall kunna leva och bo där. I förlängningen är det också en förutsättning för att kunna upprätthålla kommunal service och kommunikationer.

Vår förhoppning är också att med tiden stärka Trivselbygden som varumärke. Att få fler att upptäcka vår vackra bygd och därigenom få en positiv utveckling vad gäller befolkningsunderlaget.