Styrelsen

 

Styrelsen för TRIVAB

Styrelsen i TRIVAB, kommer i huvudsak från näringslivet i Trivselbygden.

Ordförande

Christer Everås
Överlida
christer@trivab.se
072 - 744 40 53

Sekreterare

Lena Ferm Hansson
Älekulla
lena@trivab.se
0738-023 031

Vice ordförande Kristoffer Arvidsson
Öxabäck
kristoffer@trivab.se
070 - 615 95 59
 

Daniel Claesson
Holsljunga

070-5466876

 

Andreas Björklund
Östra Frölunda

0703-77 92 09

Helena Hafstrand

Älvsered

 

Johan Aronsson

Håcksvik