Om Trivab

Trivselbygden <--> TRIVAB

Trivselbygdens drygt 10-åriga samarbete har medfört att de tio Byalagen kommit varandra närmare. Kommunikationen mellan byarna har ökat väsentligt och man kan driva gemensamma frågor på ett bättre sätt.

År 2013 togs ytterligare ett steg för samarbete och på initiativ av Mjöbäcks Sparbanks styrelse, dåTrivselbygdens Utveckling AB, TRIVAB, bildades. Syftet med denna satsning är att utveckla näringslivet i Trivselbygden. Ett välmående näringsliv skapar bättre förutsättning för att leva och bo här, samt att upprätthålla kommunal service och kommunikation.

Trivab har en anställd tjänsteman, Tommy Stensson som  är anställd på 50%. Bo Ehn, Holsljunga var anställd 2013-14 som Trivabs förste Trivselbygdsutvecklare. Eva Johansson har arbetat som Trivselbygdsutvecklare augusti 2015-september 2016.

TRIVAB:s uppdrag är …

Att verka för en positiv utveckling av näringslivet i Trivselbygden med fokus på små och medelstora företag.

Att du som företagare skall ha någon att vända dig till för att få råd, dryfta ett problem eller skapa en kontakt.

Att skapa ett nätverk mellan företagen i Trivselbygden.

Att verka för en hållbar utveckling inom energi, miljö och kommunikation.

Att bidra med kunskaps- och kompetensutveckling.