Bakgrund

Trivselbygden bildades för drygt 10 år sedan med ett samarbete mellan byalagen Älekulla, Öxabäck, Älvsered, Mjöbäck, Överlida, Holsljunga, Ö Frölunda, Mårdaklev, Håcksvik och Kalv med Mjöbäcks Sparbank som samordnare och sponsor. Målsättningen var att marknadsföra bygden med alla de positiva fördelar som finns.

Nu är det dags att utveckla begreppet Trivselbygden !
Mjöbäcks Sparbank är initiativtagare och huvudsponsor till att skapa ett ”Näringsråd för Trivselbygden” som skall styras av en styrelse/ledningsgrupp som till sitt förfogande har en anställd tjänsteman. Styrelsen i Mjöbäcks Sparbank har startat upp verksamheten genom en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram planläggningen på den framtida driften/organisationen. Arbetsgruppen startade sitt arbete i aug 2012 och består av Jörgen Arvidsson, Christer Everås, Fredric Lindgårde och Lars-Göran Lind. Projektet har som målsättning att företagen/näringsidkarna skall ha en person som kan hjälpa till med diverse frågor, marknadsföra bygdens företag, ”ragga” företag till bygden, stödja nyföretagande mm.

Den 25 oktober 2012 genomförde arbetsgruppen ett informationsmöte med samtliga byalag i Trivselbygden. Byalagen gav ett stort stöd för projektet. Den 28 november 2012 samlades nästan hundra personer från Trivselbygdens näringsidkare för information och diskussion om vårt uppdrag att bilda Trivselbygdens Utvecklings AB. Företagarna kom med massor av önskemål efter gruppdiskussioner. Återkommande punkter som vi tagit till oss är bl a: Hemsida med en flertal olika uppgifter, Marknadsföring på olika sätt, Nätverk, Kommunikation som bl a handlar om fiber, vägar, mobiltäckning mm.
Arbetsgruppens lösning av Projektet – Trivselbygdens Utveckling.

Ett aktiebolag med namnet TRIVSELBYGDENS UTVECKLING AB är bildat med Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden som majoritetsägare. 22 företag har anmält sig bli delägare i bolaget och aktiekapitalet kommer att bli lägst 300 000 kr.

Den första styrelsen bestod av arbetsgruppens fyra personer samt Stefan Ström från Kalv och Lena Ferm Hansson från Älekulla. Lars-Göran Lind var bolagets första styrelseordförande. Bo Ehn, Holsljunga var Trivselbygdsutvecklare under 2013-14. Han inventerade alla företag i Trivselbygden och startade även upp hemsidan med hjälp av Leif Johansson. I februari 2015 började Tommy Stensson arbeta som Trivselbygdsutvecklare på 50%. Han inriktar arbetet på fördjupat samarbete mellan näringslivet i Trivselbygden och skolor som bygdens ungdomar går på.

Karta Trivselbygden_ortnamn_web