Hoppa till innehåll

Vilka är Trivab?

Längst ner i södra Västergötland finns ett område med tio byar som kallas för Trivselbygden. Området ligger på landsbygden, där finns underbar natur med skogar, sjöar och ett fantastiskt företagsklimat! Byarna ligger i tre olika kommuner; Svenljunga, Mark och Falkenberg och främjar därför till samverkan över kommungränserna.
De tio byarna är: Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda, Överlida, Öxabäck.

Trivab är en sammanslutning av företag inom Trivselbygden. År 2013 togs ett steg för samarbete och på initativ av Mjöbäcks Sparbanks styrelse gjordes en förstudie och resultatet av den blev TRIVAB (Trivselbygdens Utvecklings AB).
Syftet med denna satsning är att utveckla näringslivet i Trivselbygden. Ett välmående näringsliv skapar bättre förutsättning för att leva och bo här, samt att upprätthålla kommunal service och kommunikation.

Idag är c:a 120 företag anslutna till oss.

Trivselbygdens drygt 20-åriga samarbete har medfört att de tio byalagen kommit varandra närmare. Kommunikationen mellan byarna har ökat väsentligt och man kan driva gemensamma frågor på ett bättre sätt.

Trivab’s tre huvuduppdrag:

1. Främja näringslivet genom att:

  • Att du som företagare skall ha någon att vända dig till för att få råd, dryfta ett problem eller skapa en kontakt.
  • Att skapa ett nätverk mellan företagen i Trivselbygden.
  • Att bidra med kunskaps- och kompetensutveckling, tex. inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö, personalfrågor mm.
  • Vara ett bollplank mellan skola och näringsliv.

2. Driva Trivselbygden:

”Trivselbygden” är ett varumärke under Trivab där man jobbar för att utveckla och öka besöksnäringen i vårt område.

Flera av våra anslutna företag driver någon typ av verksamhet inom besöksnäringen. Naturen och landskapet med sjöar, vattendrag och skog lockar många turister både från Sverige, övriga Norden och Europa. Vi arbetar för att lyfta fram ”Trivselbygden” som en destination.

Läs mer om ”Trivselbygden” här >>

3. Förstudier av nya tomter:

Trivab är med i inledningsskedet när det tittas på nya tomtområden för både bostad och industri. Trivab hjälper även till med marknadsföring av dessa samt befintliga tomter.

Läs mer här >>

Aktiviteter