Skip to content

Intuagera AB

Vi på Intuagera har över 20 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultativt stöd inom våra tre affärsområden; Ledarskap och Organisationsutveckling, HR support och Personalvård.
Vi utgår alltid ifrån individens förståelse, förkunskaper och vardag och vi har stor förmåga att koppla våra uppdrag till deltagarnas verksamheter och verklighet.

Telefon:070-794 98 40
Adress:Hissjön Björkhalla, 512 63 Östra Frölunda
E-post:Fredrik Skott, fredrik@intuagera.se
Antal anställda:Färre än 6 personer.
Hemsida