Skip to content

Mjöbäcks Sparbank

Mjöbäcks Sparbank är Trivselbygdens egen bank. Vi har inga aktieägare utan vår vinst stannar kvar i bygden. De senaste 5 åren har vi bidragit med 7 miljoner kronor till föreningsliv, näringsliv, barn- och ungdomar och övriga samhällsengagemang.
Vi tycker det är viktigt med ett levande samhälle med bra service. Vi svarar snabbt i telefon, träffar gärna dig som kund och har kvar kontanter och vår uttagsautomat.
Vi är den lilla lokala banken med det stora hjärtat!

Telefon:Carolina Skogsberg 0325-32700
Adress:Box 4025, 512 60 Överlida
E-post:info@mjobackssparbank.se
Antal anställda:Mellan 6 & 20 personer.
Hemsida