Skip to content

Överlida Grus och Transport AB

Företaget inriktar sig främst på större markentreprenader åt företag.

Telefon:0703 20 15 20
Adress:Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida
E-post:info@overlidagrus.com
Övrig kontaktinfo:Roxana Guzman ( kontoret )
Antal anställda:Färre än 6 personer.
Hemsida