Skip to content

Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN TRIVAB 2023

Allmänt

Trivab verksamhetsområde sträcker sig över tio byar som kallas Trivselbygden. Trivselbygden ligger i
Marks kommun, Svenljunga kommun och Falkenbergs kommun. Trivab ska främja näringslivet, driva
varumärket Trivselbygden som avser turism och driva förstudier för tomter i området. Trivab ska
hålla sig uppdaterad inom dessa områden och deltar i nätverk och håller nätverksträffar. Deltar också
på respektive kommuners möten och träffar för både näringsliv och turistnäringen samt har kontakt
med byalagen.

Möten

  • Bolagsstämma den första veckan i mars med en kort föreläsning
  • Styrelsemöten, 6 st, jämna månader

Näringsliv

  • Vi besöker löpande våra anslutna företag
  • Nätverksträffar, 2-4 st
  • Fokus på Skola-Näringsliv gällande kompetensförsörjning

Turism

  • Nätverksträff, 1-2 st, tidig vår och uppföljning höst
  • Utveckla och öka besöksnäringen i Trivselbygden

Bostäder / Industritomter

  • Förstudie av lediga tomter och tomtområden samt påverkan

Kommunikation

  • Informationsbrev/Nyhetsbrev till anslutna företag, fyra per år, ett i kvartalet.

TRIVAB engagerar sig inte i

  • Politik, diskussioner och ställningstagande.