Skip to content

Vision- Framtidsdagar Svenljunga kommun

Hur ser vår kommun ut 2030?

Vi står inför många spännande frågor. Svenljunga kommun i samarbete med Svenljunga Företagarförening och Trivab bjuder därför in näringslivet i kommunen till en eftermiddag av information, samtal och workshop. Syftet med dagen är att skapa en tydlig bild av vilka utmaningar/möjligheter vi står inför och se hur vi kan tackla dessa tillsammans.

Dagordning

13.00 – 14.00 Kaffe och möjlighet till rundtur och presentation av Star Trading för de som är intresserade.  

Nuläge

14.00 – 14.15 Välkomna – Kommunalråd och kommunchef informerar om syftet med dagen.

14:15 – 14.45 Dragning större etablering- Magnus Nilsson

14.45 – 15.00 Hur ser det ut i Svenljunga i dagsläget? Vilken industrimark/bostadsmark har vi? Vad äger kommunen för tätortsnära mark? – Fredrik Dahl och Ulrika Nilsson

15.00 – 16.00 Vilka detaljplaner finns i pipeline? Anja Piirainen kommunens planarkitekt informerar om vad som är på gång.

Eftermiddagen

16.00 – 16.30 Bensträckare och fika

16.30 – 17.30 Uppdelning i grupper med workshopsarbete.

17.30 – 18.00 Sammanfattning av workshopsarbete, insamling av synpunkter/prioriteringar.

Plats:Star Trading

När: torsdag den 9 feb kl. 14.00 – 18.00 (13.00 för de som vill titta lite närmare på Star Trading)

Anmäl ert deltagande senast fredag 3 feb till fredrik.dahl@svenljunga.se

Vid frågor hör av dig till Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se alt 0703 250 389 Välkommen!